Kumiantien Kyläinyhdistys ry:n toiminta keskittyy alueen vesihuollon ja alueverkon kehittämiseen ja suunnitteluun joka liittyy olennaisena osana asumisviihtyvyyteen alueella. Toiminnassa otetaan huomioon yhdistyksen taloudellisen tilanteen pitäminen terveellä pohjalla. Jäsenille ja kyläläisille tarjotaan mahdollisuuksia harrastaa ja toimia yhdessä.

Jäsenille ärjestetään teatteri-, näyttely,- tutustumis- ja turistimatkoja yhteisesti päätettyihin kohteisiin. Matkojen kustannuksia yhdistys subventoi mahdollisuuksien mukaan.

Seesta-Luhtaanmaan alueen asumisviihtyvyyteen liittyvistä asioista yhdistys pyrkii aktiivisesti jakamaan tietoa jäsenistölle ja vaikuttamaan viranomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin jäsenistölleen edullisten ratkaisujen syntymiseksi.​ 

Yhdistys ylläpitää Luhtaanpirtin vuokraustoimintaa. Yhdistys huolehtii Luhtaanpirtin tilojen kunnossapidosta ja kehittää paikan viihtyvyyttä talkoovoimin.

Yhdistyksen jäsenkokouksista ilmoitetaan sääntöjen määräämällä tavalla. Muista tilaisuuksista ja tapahtumista ilmoitetaan yhdistyksen ilmoitustauluilla ja yhdistyksen Internet -sivuilla sekä jäsenkirjeillä.

Muut jäsenistön hallitukselle esittämät asiat käsitellään hallituksen kokouksissa, ja niihin pyritään löytämään kyläyhteisön yhteishenkeä ja asumisviihtyvyyttä edistävät ratkaisut.

Jäseneksi liittyminen

Linkkejä Pirtin lähiseudulta

Yhteystiedot

Kuvagalleria

Luhtaanpirtti