Rullatehtaan muistomerkki

31.03.2011 09:45

Rullatehtaan muistomerkin julkistamispuhe.

Juhlassa ja muissa yhteyksissä esilletulleet asiavirheet korjattuna.