Tiedotustilaisuus

07.09.2008 00:00

Vesihanke edistyy, kuten oletettavasti Kumiantien varren asukkaat ovat huomanneet. Konsultit ovat viime päivinä olleet maastotöissä ja tällä hetkellä linjapaalutustyö on edennyt Jokirannantien kohdalle. Yhdistys järjestää asiaan liittyvän tiedotustilaisuuden 7.9.2008 kello 14.00 Luhtaanpirtillä ja tässä yhteydessä olisi tarkoitus yhteistyössä maanomistajien kanssa päästä yhteisymmärrykseen vesijohtolinjan rakentamisen yksityiskohdista, tämä on tärkeää jotta seuraavassa vaiheessa tehtävä linjan luotaus maatutkalla tulisi tehdyksi oikein ja että jatkosuunnittelutyö tulisi tehdyksi oikein lähtötiedoin.

Toivomme laajaa osallistumista tilaisuuteen, tervetuloa. T. Hallitus