Seudullisen maanvastaanottoalueen (Oksjärven maankaatopaikka-asia) YVA-selostus Hollola ja Nastola

13.09.2010 00:00

Kuulutus Etelä-Suomen Sanomissa 12.9.2010 Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta löytyy täältä

Dokumentaatio löytyy täältä

Esittelytilaisuudessa 21.9.2010 käyty keskustelu löytyy täältä (alussa 2 pätkää teknisistä ongelmista johtuen 'katkonaisina', paristojen vaihdon jälkeen loppuosa yhtenäisenä, mp3)